//
SAMDOK-konferansen 2017 (2016/2017)

SAMDOK-konferansen 2017 ble arrangert 31. januar – 1. februar på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Konferansen ble flyttet fra høsten 2016 til våren 2017 som en tilpasning til Det norske Arkivmøtet som arrangeres hvert tredje år.

Temaet for årets konferanse var «Sømløs forvaltning – hvem eier arkivene?»

Nedenfor finnes oversikt over foredragene som ble holdt og filmene som ble vist (med lenker).

Les hele programmet her

Lenke til evaluering 

Les omtale av konferansen her

 

PRESENTASJONER:

 

Dag 1:

FILM: SAMDOK dag 1 «Arkiv»

Innledningsforedrag: «Informasjonsflyt og dokumentasjon i en sømløs forvaltning»
Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Offentlig og privat – hvor går grensen? Dokumentasjon av privat tjenesteyting i offentlig sektor? (foredrag)
Gudmund Valderhaug, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Underbygger lovverket kravene til en digital offentlighet?
Knut Kaspersen, fagdirektør, Datatilsynet

Digitaliseringsarbeid i forvaltningen – erfaringer fra Danmark
Yih-Jeou Wang, Head of International Co-operation, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark

Tema: Nye sektorovergripende føringer – hva skjer?

Arbeidet i SKATE
Birgitte J. Egset, fagdirektør, Difi

MAVOD-prosjektet
Siri Faye-Lund, rådgiver, Arkivverket

Parallellsesjon 1 / Kommunale arkiv & Arkiv i eForvaltning (SAMDOK)

Hva skjedde i 2016 / Oppgaver i 2017  
Anna Malmø-Lund og Synne Stavheim, delprosjektledere SAMDOK, Arkivverket

Dokumentasjon som verdiskaping? Utdrag fra foranalysen for dokumentasjonsforvaltning og arkiv i SKATE  
Lars-Martin Kristensen, virksomhetsarkitet og Joachim Fugleberg, rådgiver, Arkivverket

Arkivverkets arbeid med dokumentasjonsforvaltning i ny struktur
Kjetil Reithaug, fagdirektør, Arkivverket

Parallellsesjon 2 / Privatarkiv (SAMDOK)

Hva skjedde i 2016 / Oppgaver i 2017 / Evaluering av de fylkeskoordinerende institusjonene
Ellen Røsjø, delprosjektleder SAMDOK, Arkivverket

Metodikk og erfaringer – rapport fra piloter
Arne-Kristian Groven, seniorrådgiver, Arkivverket

 

«Arkiv kan skape rettferdighet der urett er begått» [ingen presentasjon]
Einar Drægebø, advokat/partner, Advokatfirmaet Kyrre, i samtale med Marianne Herfindal Johannessen, Arkivverket

 

Dag2:

FILM: SAMDOK dag 2 «Forbedring»

Nasjonal publiseringsplattform for digitalt materiale – «Nye Digitalarkivet»
Anette Clausen, fagdirektør, Arkivverket

Tema: Dokumentasjonsforvaltning i sektorovergripende løsninger

Hva innebærer automatisering av forvaltningen?
Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør, Arkivverket

Hvem har ansvar for dokumentasjonen – på kort og lang sikt?
Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, KS

Private aktører i offentlig forvaltning – hva skjer med arkivene?
Ranveig Gausdal, byarkivar, Oslo byarkiv

Arkivpolitikk i en sømløs forvaltning (foredrag)
Ingrid Vad Nilsen, ekspedisjonssjef, Kulturdepartementet

Panel: Sentrale aktører i arkivlandskapet presenterer sine ønsker og forventninger til arkivpolitikken

Norsk Arkivråd, Marianne Høiklev Tengs, leder
Arkivforbundet (tidligere LLP), Tom Oddby, styreleder
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Frank Meyer, daglig leder
KS, Line Richardsen, avdelingsdirektør
Hordaland fylkesarkiv, Anne Aune, fylkesarkivar
Oslo kommune, Kulturetaten, Hilde Barstad, direktør

 

Sist oppdatert: 14.03.2017

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: