//
_Prosjekt- og utviklingsmidler 2016

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

I år kunne det søkes støtte til utviklingsprosjekter med referanse til satsingene kommunereformprivatarkiv og arkiv i digital forvaltning, «til tiltak som styrker sikring, forvaltning og formidling av samfunnets arkiver».

Som svar på Riksarkivarens invitasjon i mars kom det inn totalt 57 søknader om midler. Samlet søknadsbeløp var i overkant av 25 millioner:

Søknadene reflekterte store utviklingsbehov, men også endringsvilje og kompetanse i sektoren. Det var mange gode forslag til prosjekter på et bredt innsatsområde. Flere av søknadene viser at kommuner, arkivfaglig personale og arkivinstitusjonene forbereder seg på å medvirke til sikker og effektiv behandling av arkiv/fagsystemer i forbindelse med kommunesammenslåinger. Vi ser også gjennom søknadene at det det er stort engasjement i å modernisere dokumentasjonsforvaltningen i offentlig virksomhet, og i å sikre arkiver fra privat samfunnssektor. (Kilde: arkivverket.no)

Arkivverkets ledelse har i møte 25.05.2016 fordelt totalt fire millioner kroner til samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv.

Kriterier for tildeling kan leses på Arkivverkets nettsider under fanen Arkivutvikling.

Informasjon om tildelingene ble lagt ut på Arkivverkets nyhetsside 26/5.

 

Disse tiltakene fikk midler for 2016 i første tildelingsrunde: (se tilleggstildelinger nedenfor)

 • Bergen Byarkiv:
  Standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA), fase 3, kr. 500.000
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek:
  Farvel DBS (Utredning av metoder for datahøsting fra private databasesystemer), kr. 500.000
 • Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA:
  Noark-5 innsynsløsning, 400.000
 • Eidsberg kommune / 6K-kommunene i Indre Østfold:
  Kartlegging av nåværende arbeidsmetoder og fagsystem (sikring og videreføring av data/informasjon etter sammenslåing), kr. 400.000
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune, arkivtjenesten:
  Bevaring og kassasjon i Trøndelag (utarbeide bevarings- og kassasjonsplan for fylkeskommuner), kr. 300.000
 • IKA Trøndelag iks:
  Orkla- og Salvesen & Thams ‐arkivene (bevaring, ordning, tilgjengeliggjøring av de eldre arkivene), kr. 300.000
 • Arkivplansamarbeidet v. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane:
  Snøklokkeprosjektet – handtering av dokumentasjon i samband med kommunereforma, kr. 250.000
 • Telemarksarkivet:
  Regional bevaringsplan – utvikling av ei wiki-basert tilnærming, kr. 200.000
 • Historisk infrastruktur:
  Prishistorisk database 1500-1800/1920, kr. 200.000
 • IKA Kongsberg:
  IKA-kjernen (finansiering av forprosjekt), kr. 200.000
 • Haugesund kommune:
  Bevaring av privatarkivet til rederiet Knut Knutsen OAS, kr. 100.000
 • Sandefjord kommune:
  Samle, sikre og digitalisere prosjektdokumentasjon fra sammenslåingsprosessen, kr. 100.000
 • VID vitenskapelige høgskole AS:
  Bevaring av digitalt arkivmateriale (oppfølgning av prosjektet «Det norske Diakonhjem 1890-1990»), kr. 100.000
 • Arkiv i Nordland:
  Ordning og gjennomgang av dokumentarvsarkiver ved Arkiv i Nordland, kr. 100.000
 • IKA Kongsberg:
  Innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale (prosjekt for innhenting og bevaring av databaserepresentasjoner), kr. 85.000
 • Sandefjord kommune:
  Utvikling av metode for kartlegging av fagsystemer utenfor Noark 5, kr. 50.000
 • Hordaland fylkesarkiv:
  Arkiva etter Vossajazz (samle inn, ordne, registrere og gjere tilgjengeleg arkiva etter Vossa Jazz), kr. 50.000
 • Norsk Arkivråd:
  Verdenserklæringen om arkiv – arkivansattes erklæring (gjennomføre temamøter over hele landet), kr. 50.000
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter:
  Arkivet etter Robert Savosnick. Bevaring og formidling, kr. 50.000
 • VID vitenskapelige høgskole AS:
  Digitalisering av Kina-filmer i Misjonsarkivet, kr. 50.000
 • Norsk Arkivråd:
  Sjekkliste for kartlegging og oppfølging av fagsystemer, kr. 15.000

 

Etter at overskuddet fra Norsk Tipping AS ble fordelt 17. juni, fikk Riksarkivet ytterligere to millioner å fordele til arkivutviklingsprosjekter.

De nye tildelingene er:

 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane:
  «Skulen min» (kommunale og private skulearkiv. Samarbeidsprosjekt om skulen og skulehistoria i Sogn og Fjordane), kr 425.000
 • Bergen byarkiv:
  Bevaring, digitalisering og formidling av privatarkivet etter Arkitektfirmaet Arnesen og Darre Kaarbø,  kr 250.000
 • Bergen byarkiv:
  Ordning av bedriftsarkivet til den nå nedlagte trikotasjebedriften Trengerid fabrikker i Bergen, kr 200.000
 • Fredrikstad kommune, byarkivet:
  Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Seutelven mekaniske verksted, kr 150.000
 • IKA Trøndelag:
  Digitalisering av privatarkivet til Arkitekt Sverre Olsen med tilgjengeliggjøring/innsynsmulighet for publikum, kr 175.000
 • Vestfoldarkivet:
  Fra fyrstikkproduksjon til eiendomsutvikling – Agnes fyrstikkfabrikk 1877-1984 (bl.a. systematisering og katalogisering), kr 160.000
 • Aust-Agder Museum og arkiv IKS:
  Privatarkiv Rett på nett (metadataberiking og massepublisering av institusjonens privatarkivsamling på arkivportalen.no), kr 50.000

12 andre prosjekt har fått økt sin tildeling.

Les mer om tilleggstildelingene på Arkivverkets nettsider (nyhetssak 23/6).

 

Her er det mange prosjekter som grenser opp mot oppgaver det arbeides med, både i SAMDOK-regi og under Arkivverkets strategiprosess.

Samlet sett viser dette et spennende mangfold i utviklingen av arkiv-Norge som vi vil følge tett.

 

Sist oppdatert: 26. juni 2016.

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: