//
Styringsgruppemøte 23.06.2016

SAMDOK Styringsgruppemøte 

Tidspunkt:   torsdag 23. juni 2016 (11.30-15.30)

Sted:             Helsedirektoratet, Universitetsgt. 2

 

Referat

 

Saksliste:

Godkjenning av referat fra forrige møte

DEL I – RAPPORTERING

  1. Avklaring av saksgang for leveranser fra SAMDOK

2. Statusrapportering pr 31/5 2015 + leveranser 30/6 2016

3. Videre arbeid 2016 + 2017

4. Risikoanalyse for SAMDOK-prosjektet

DEL II – STRATEGI

5. Målbilde for SAMDOK-prosjektet

6. SAMDOK-konferansen

Del III – ANNET

7. Møteplan styringsgruppa

8. Eventuelt

Agenda og dokumentoversikt

 

SAKSDOKUMENTER:

Sak 0 – Godkjenning av referat

(sak0) Referat 11 02 2016 SAMDOK Styringsgruppe

 

Sak 2 – Rapportering 2015/1. halvår 2016

KOMM:

(sak2 STATUS SAMDOK – Kommunale arkiv pr 31.05 2016 (annmal 07.06)

(sak2 KOMM 2015) Rapport Oppgave 3B Kommunereform_synliggjøring

(sak2 KOMM 2015) Vedlegg 3B NotatArkiv og interkommunale samarbeidsordninger i kommunererformen

(sak2 KOMM 2015) Vedlegg 3B NotatMagasinkapasitetogkommunereform

(sak2 KOMM 2015) Vedlegg 3B NotatForvaltningsreformerogKAI

(sak2 KOMM 2015) Rapport Oppgave 4 DigitaltDepot

(sak2 KOMM 2016) Rapport Oppgave 7 Nasjonal publiseringsplattform (del 1)

PRIV:

(sak2 STATUS SAMDOK – Privatarkiv pr 31.05 2016 (ellros 08.06)

(sak2 PRIV 2016) Rapport Oppgave 14 2016 Samdok Priv Leveranse til styringsgruppen SAMDOK 23.06.2016

(sak2 PRIV 2016) Vedlegg Rapport 14 Oversikt arkivmagasin Oslo pr 29 04 2016 Ark1

EFORV:

(sak2 STATUS SAMDOK – Arkiv i eForvaltning pr 31.05 2016 (synsta 08.06)

Ingen arbeidsgrupperapporter – noen oppgaver sluttføres 30/6.

Sak 3 – Videre arbeid

(sak3) Revidert Leveranseplan (Milepæler) Total SAMDOK 2016 (pr 31.05 karfro)

 

Sak 4 – Risikovurdering SAMDOK

(sak4) Skisse til Risikovurdering for SAMDOK (15.06.2016 karfro)

 

Sak 5 – Målbilde for SAMDOK

(sak5) Innspill til diskusjon om målbilde for SAMDOK (kf 22.06.2016)

 

 

Sist oppdatert: 31.08.2016

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: