//
Arbeidsgrupper 2016 (referater m.m.)

Ut fra en prioritering i de tre delprosjektene er følgende Prioriterte oppgaver 2016 valgt ut.

Det er opprettet arbeidsgrupper som skal jobbe med de utvalgte oppgavene.

En oversikt over hvem som deltar i hvilke grupper, finnes på sidene under Organisering i menyen øverst.

 

Referater og annen dokumentasjon fra de enkelte arbeidsgruppene finnes her på underliggende sider:

 

Arkiv i eForvaltning:

2016/ 1_Løpende overføring av digitale arkiv til depot – kommunal sektor (videreføring av oppg. 2015/6)
Omdefinert i 2015 til kartlegging av pågående prosjekter og vurdering av mulige piloter for eArkiv i kommunal sektor.

Kartlegging av relevante prosjekter påbegynt i 2015. Sluttføres 1. halvår 2016.

2016/ 2_Kompetansemiljø elektroniske arkiv (videreføring av oppg. 2015/7)
Påbegynt i 2014. Kartlegging på det nærmeste ferdig i 2015. Sluttføres 1. halvår 2016.

2016/ 3_Tjenestegrensesnitt mot Noark5 / veiledning og mal for kravspesifikasjon (oppfølging av oppg. 2015/8)
Opprinnelig definert arbeid sluttført i 2015. Gjenstår å lage veiledning. 
Videreføres derfor i 2016 for utarbeidelse av veiledning + mal for kravspesifikasjon til bruk ved anskaffelser.

2016/ 4_ Standardisering av virksomhetsspesifikke/sektorspesifikke metadata (videreføring av oppg. 2015/12)
Ikke påbegynt i 2015. Sees i sammenheng med andre oppgaver/aktiviteter som omfatter definisjon/bruk av metadatasett.

 

Kommunale arkiv:

2016/ 5_Kommunereform – veiledning (videreføring av oppg. 2015/3a-1)

2016/ 6_Kommunereform –  opplæring (videreføring av oppg. 2015/3a-2)

2016/ 7_Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter (NY)
Samarbeid med delprosjekt Privatarkiv.

2016/ 8_Forprosjekt_Utvikling av standardiserte utvekslingsformater for kommunal sektor (NY)

2016/ 9_Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (NY)

 

Privatarkiv:

2016/ 10_Metodikk for høsting og langtidslagring av privatarkiv (videreføring av oppg. 2015/1)

2016/ 11_Arkivdanning og bevaring av privatarkiv (videreføring av oppg. 2015/2)

2016/ 12_Finansieringsmodeller privatarkiv (NY)

[2016/ 13_Deltakelse fra PRIV i oppg. 7 (over)] Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter (felles m/ KOMM)

2016/ 14_Magasinkapasitet for privatarkiv (papir) i Oslo-området (NY)

 

 

 

 

Sist oppdatert: 14.03.2016

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: