//
Prioriterte oppgaver 2017

Det ble foreslått totalt 12 prioriterte oppgaver for SAMDOK 2017 (se liste nedenfor).

Forslag til oppgaver kommer fra de tre delprosjektgruppene, og ble lagt frem til behandling i styringsgruppen i møte 8/12-2016.

Styringsgruppen ga sin tilslutning til valg av oppgaver, og endelig godkjenning av aktiviteter og budsjett skjer i Arkivverkets ledergruppe i februar, hvor SAMDOK-oppgavene sees i sammenheng med prioriteringer av Arkivverkets nye strategiske mål og andre pågående prosjekter og satsinger i sektoren.

Det vil bli utarbeidet en samlet milepælsplan for oppgavene. Status og fremdrift i arbeidet følges opp månedlig.

For hver oppgave opprettes det en arbeidsgruppe. Oversikt over deltakere i arbeidsgruppene finnes under Organisering.

Sluttrapporter med anbefalinger fremlegges for styringsgruppen før de overleveres til Arkivverket for vurdering og eventuell implementering og/eller videre arbeid.

 

Oppgaver 2017 Arkiv i eForvaltning (EFORV)

EFORV 2017_1 Arkivuttrekk Noark – kvalitetssikring

(vedlegg) Artikkel Uttrekkssammenligning (Tidsskr Arkiv vol 7 2016) 

EFORV 2017_2 Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring

EFORV 2017_3 Informasjonsflyt i statlige løsninger som brukes av kommunene

 

Oppgaver 2017 Kommunale arkiv (KOMM)

KOMM 2017_1 Pilot_Standardiserte utvekslingsformater i kommunal sektor (pilot som oppfølging av forprosjekt i 2016)

KOMM 2017_2 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (videreført fra 2016)

KOMM 2017_3 Ny veileder – Arkiv i interkommunale ordninger

 

Oppgaver 2017 Privatarkiv (PRIV)

PRIV 2017_ 1 Benchmark Atom vs Arkivportalen og Asta

PRIV 2017_2 Nettverksutvikling privatarkiv

PRIV 2017_3 LoCloud-Nettverk – pilot lydarkiv

PRIV 2017_4 Bevarings- og formidlingsnettverk næringssektorer

PRIV 2017_5 Veileder dokumentasjonsforvaltning privatarkiv (videreført fra 2016)

PRIV 2017_6 Idebok innsalg privatarkivbevaring

 

 

Sist oppdatert: 25.04.2017

.

 

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: