//
Prioriterte oppgaver 2017

Det ble foreslått totalt 12 prioriterte oppgaver for SAMDOK 2017 (se liste nedenfor).

Forslag til oppgaver kommer fra de tre delprosjektgruppene, og ble lagt frem til behandling i styringsgruppen i møte 8/12-2016.

Styringsgruppen ga sin tilslutning til valg av oppgaver, og endelig godkjenning av aktiviteter og budsjett skjer i Arkivverkets ledergruppe i februar, hvor SAMDOK-oppgavene sees i sammenheng med prioriteringer av Arkivverkets nye strategiske mål og andre pågående prosjekter og satsinger i sektoren.

Det vil bli utarbeidet en samlet milepælsplan for oppgavene. Status og fremdrift i arbeidet følges opp månedlig.

Oversikt over deltakere i arbeidsgruppene blir lagt ut under Organisering (ikke ferdig etablert – kommer). 

 

Arkiv i eForvaltning (EFORV)

EFORV 2017_xx1 Arkivuttrekk Noark – kvalitetssikring

EFORV 2017_xx2 Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring

EFORV 2017_xx3 Informasjonsflyt i statlige portaler som brukes av kommunene

 

Kommunale arkiv (KOMM)

KOMM 2017_xx2_Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (videreført fra 2016)

KOMM 2017_xx3_Pilot_Standardiserte utvekslingsformater i kommunal sektor (pilot som oppfølging av forprosjekt i 2016)

KOMM 2017_xx1 Ny veileder – Arkiv i interkommunale ordninger

 

Privatarkiv (PRIV)

PRIV 2017_ xx1 Benchmark Atom vs Arkivportalen og Asta

PRIV 2017_xx2 Nettverksutvikling

PRIV 2017_xx3 LoCloud-Nettverk

PRIV 2017_xx4 Bevarings- og formidlingsnettverk næringssektorer

PRIV 2017_xx6 Veileder dokumentasjonsforvaltning (videreført fra 2016)

PRIV 2017_xx5 Idebok innsalg

 

 

Sist oppdatert: 12.02.2017

 

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggers like this: