//
Prioriterte oppgaver 2016

Totalt 14 (13) prioriterte oppgaver ble lagt frem til behandling i styringsgruppen i møte 10/12-2015. Flere av disse er videreføring/sluttføring eller oppfølging av oppgaver fra 2015, men det er også kommet til flere nye.

Endelig godkjenning av 2016-aktiviteter og budsjett skjer i Arkivverkets ledergruppe i februar, hvor SAMDOK-oppgavene skal sees i sammenheng med prioriteringer av Arkivverkets nye strategiske mål.

Det er utarbeidet en samlet milepælsplan (pr. 03.02.2016) for alle oppgavene. Fremdrift i arbeidet kan følges under Møter og referater i menyen.

Oversikt over deltakere i arbeidsgruppene blir lagt ut under Organisering (ikke ferdig etablert – kommer)

 

SAMDOK-oppgavene for 2016 er:

 

Arkiv i eForvaltning:

 

1_Løpende overføring av digitale arkiv til depot – kommunal sektor (videreføring av oppgave 6/2015)
Omdefinert i 2015 til kartlegging av pågående prosjekter og vurdering av mulige piloter for eArkiv i kommunal sektor.

Kartlegging av relevante prosjekter påbegynt i 2015. Sluttføres 1. halvår 2016.

2_Kompetansemiljø elektroniske arkiv (videreføring av oppgave 7/2015)
Påbegynt i 2014. Kartlegging på det nærmeste ferdig i 2015. Sluttføres 1. halvår 2016.

3_Tjenestegrensesnitt mot Noark5 / veiledning og mal for kravspesifikasjon (oppfølging av 8/2015)
Opprinnelig definert arbeid sluttført i 2015. Gjenstår å lage veiledning. 
Videreføres derfor i 2016 for utarbeidelse av veiledning + mal for kravspesifikasjon til bruk ved anskaffelser.

4_ Standardisering av virksomhetsspesifikke/sektorspesifikke metadata (videreføring av 12/2015)
Ikke påbegynt i 2015. Sees i sammenheng med andre oppgaver/aktiviteter som omfatter definisjon/bruk av metadatasett.

 

Kommunale arkiv:

 

5_Kommunereform – veiledning (videreføring av 2015/3a-1)

6_Kommunereform –  opplæring (videreføring av 2015/3a-2)

7_Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter – NAPSA NY)
Samarbeid med delprosjekt Privatarkiv.

8_Forprosjekt_Utvikling av standardiserte utvekslingsformater for kommunal sektor (NY)

9_Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (NY)

 

Privatarkiv:

 

10_Metodikk for høsting og langtidslagring av privatarkiv (videreføring av 2015/1)

11_Arkivdanning og bevaring av privatarkiv (videreføring av 2015/2)

12_Finansieringsmodeller privatarkiv (NY)

13_Deltar i oppgave 7 (over) Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter (felles m/ KOMM)

14_Magasinkapasitet for privatarkiv (papir) i Oslo-området (NY)

 

 

 

Sist oppdatert: 10.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: