//
For prosjektdeltakere (reiserefusjon)

Eksterne deltakere i delprosjektgrupper og arbeidsgrupper i SAMDOK kan kreve refusjon for reisekostnader (etter regning) i forbindelse med møter og andre aktiviteter.

Reiserefusjoner føres i DFØ/SAP. 

NB! Diett og overnatting dekkes som hovedregel ikke.

Unntak er:

  • Ved reiser ut over 12 timer som skyldes oppsatt møteramme, dekkes kostnader til middag etter regning.

Ved «kombinerte reiser» (andre møter/aktiviteter i kombinasjon med SAMDOK-møtene) dekker SAMDOK reisekostnadene.
K
ostnader til ev overnatting, diett o.a. må føres på «den andre» aktiviteten.

I spesielle tilfeller kan annen løsning velges, men dette skal avtales med prosjektleder i hvert enkelt tilfelle.

 

Opprettelse av SAP-bruker

For å kunne registrere reisekostnader må du være opprettet som bruker.

 

Registrering av reisekostnader

Vi har laget en veiledning for registrering av kostnader.

 

Alle reiseregninger SKAL påføres prosjektkode for den aktuelle reisen (se prosjektoversikt på side 2 i veiledningen).

Hvis det sendes faktura på reiser (fly o.a.) skal dette ikke tas med i en ev. reiseregning i DFØ.
faktura må det være oppført både prosjektkode og referanse (se referanseoversikt nederst på side 2).

 

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner:

  • Om bruken av DFØ/SAP: Arkivverkets økonomiavdeling ved Inger-Lise Westland (tlf. 2202 2744). 
  • Om regler for hva som dekkes: SAMDOK ved prosjektleder Kari Frodesen

Utfyllende brukerveiledninger til registreringsportalen i DFØ, inkludert videoveiledninger, finner du på DFØs kundesider.

 

 

Sist oppdatert: 18. april 2016

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggers like this: