//
2017 – Arbeidsgrupper PRIV

Følgende arbeidsgrupper er opprettet for de prioriterte oppgavene i delprosjekt Privatarkiv 2017:

 

PRIV 2017_1 Sammenligning (benchmark) av programvare for arkivbeskrivelse og visning
Ny oppgave i 2017 (ref oppg 2016/10)
(Prosjektnr. 1131)

 

PRIV 2017_2 Nettverksutvikling for privatarkiv
Ny oppgave i 2017
(Prosjektnr. 1132)

(leder) Kirsti Gulowsen (Arkivforbundet) – kirsti.gulowsen@kul.oslo.kommune.no

Deltakere arbeidsgruppe:

Deltakere referansegruppe:

 

PRIV 2017_3 Pilot_Tilgjengeliggjøring av lydarkiv via LoCloud
Ny oppgave i 2017
(Prosjektnr. 1133)

(leder) Ann Tove Manhaus (Vestfoldarkivet) – ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no

Som deltakere inviteres aktuelle depotinstitusjoner
Avtales etter Norsk senter for folkemusikk og folkedans sitt arkivseminar 14.-15. mars og workshop 13. juni.

Deltakere fra Arkivverket:

 

PRIV 2017_4: Nettverk for arkiv i næringssektorer
Ny oppgave i 2017
(Prosjektnr. 1134)

 

PRIV 2017_5 Veileder dokumentasjonsforvaltning privatarkiv (workshop)
Videreført fra 2016
(Prosjektnr. 1135)

 

PRIV 2017_6 Idébok om innsalg overfor private arkivskapere
Ny oppgave – oppstart høsten 2017
(Prosjektnr. 1136)

(leder) Terje Haram (Bergen byarkiv/LAB) – Terje.Haram@bergen.kommune.no

Som deltakere inviteres relevante aktører – avtales før oppstart.

Deltakere fra Arkivverket:

 

 

Sist oppdatert: 25.08.2017

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: