//
2016 – Arkiv i eForvaltning (EFORV)

Delprosjektgruppen Arkiv i eForvaltning:

 

Følgende arbeidsgrupper er opprettet for de prioriterte oppgavene i delprosjekt Arkiv i eForvaltning 2016:
(Det kan komme endringer i deltakelsen fra Arkivverket/Riksarkivet i løpet av 2016)

 

 1_Løpende overføring av digitale arkiv til depot – kommunal sektor  (kartlegging)  (videreføring av 6/2015)
Omdefinert i 2015 til kartlegging av pågående prosjekter og vurdering av mulige piloter for eArkiv i kommunal sektor. 

Kartlegging av relevante prosjekter påbegynt i 2015. Sluttføres 1. halvår 2016.

 

2_Kompetansemiljø elektroniske arkiv (videreføring av 7/2015)
Påbegynt i 2014. Kartlegging på det nærmeste ferdig i 2015. Sluttføres 1. halvår 2016.

 

3_Tjenestegrensesnitt mot Noark5 / veiledning og mal for kravspesifikasjon (oppfølging av 8/2015)
Opprinnelig definert arbeid sluttført i 2015. Gjenstår å lage veiledning. 
Videreføres derfor i 2016 for utarbeidelse av veiledning + mal for kravspesifikasjon til bruk ved anskaffelser.

 

4_ Standardisering av virksomhetsspesifikke/ sektorspesifikke metadata (videreføring av 12/2015)
Ikke påbegynt i 2015.
Sees i sammenheng med andre oppgaver/aktiviteter som omfatter definisjon/bruk av metadatasett – spesielt oppgave KOMM_8.

 

 

Sist oppdatert: 12. september 2016

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: