//
Leveranser 2017 (rapporter fra arbeidsgruppene)

Når arbeidsgruppene avslutter sitt arbeid, oppsummeres resultater og anbefalinger m.m. i en sluttrapport.
Rapporter fra arbeidsgruppene fremlegges for styringsgruppen før de overleveres til Arkivverket for videre oppfølging.

Nedenfor finnes en oversikt over leveranser/rapporter fra arbeidsgruppene i SAMDOK i 2017.
Hyperlenke til rapportdokument(er) blir lagt inn når rapporten er ferdig.

 

Sluttrapporter 2017 Arkiv i eForvaltning (EFORV)

EFORV 2017_1 [ikke gjennomført] Arkivuttrekk Noark – kvalitetssikring 

EFORV 2017_2 Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring

EFORV 2017_3 Informasjonsflyt i statlige løsninger som brukes av kommunene 

 

 

Sluttrapporter 2017 Kommunale arkiv (KOMM)

KOMM 2017_1 [ikke gjennomført] Pilot_Standardiserte utvekslingsformater i kommunal sektor
(pilot etter forprosjekt i 2016)
– se rapport KOMM 2017_2 nedenfor.

KOMM 2017_2 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (videreført fra 2016)

KOMM 2017_3 Arkiv i interkommunale ordninger – ny veileder (rapport) 

Her finner du veilederen på nettet: interkommunalearkiv.no

Du kan også laste ned PDF-versjon av veilederen (pr. juni 2018)

 

 

Sluttrapporter 2017 Privatarkiv (PRIV)

PRIV 2017_ 1 Sammenligning av programvare for arkivbeskrivelse og visning/gjenfinning av digitalt arkivmateriale – Atom vs Arkivportalen og Asta 
(se også SAMDOK 2016: PRIV_10 Metodikk for høsting og langtidslagring av privatarkiv)

vedlegg: Presentasjon Archivematica og AtoM [Arne-Kristian Groven]

PRIV 2017_2 Nettverksutvikling privatarkiv

vedlegg: Spørreundersøkelse – oppsummering

PRIV 2017_3 LoCloud-Nettverk – pilot lydarkiv,

vedlegg 1: Brukerveiledning LoCloud Collections

vedlegg 2: Metadata

vedlegg 3: Intervju i magasinet Folkemusikk (nr.3 2017)

PRIV 2017_4 Bevarings- og formidlingsnettverk næringssektorer

PRIV 2017_5 Veileder dokumentasjonsforvaltning privatarkiv – workshop
(videreføring av SAMDOK 2016: PRIV_11 Arkivdanning og bevaring av privatarkiv)

vedlegg (presentasjoner): Anja Jergel Vestvold, Tore Are Johansen og Sigrun Rasmussen

PRIV 2017_6 Idebok innsalg privatarkivbevaring

 

Sist oppdatert: 26.06.2018

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: