//
leveranser 2017 (rapporter fra arbeidsgruppene)

Når arbeidsgruppene avslutter sitt arbeid, oppsummeres resultater og anbefalinger m.m. i en sluttrapport.
Rapporter fra arbeidsgruppene fremlegges for styringsgruppen før de overleveres til Arkivverket for videre oppfølging.

Nedenfor finnes en oversikt over leveranser/rapporter fra arbeidsgruppene i SAMDOK i 2017.
Hyperlenke til rapportdokument(er) blir lagt inn når rapporten er ferdig.

 

Sluttrapporter 2017 Arkiv i eForvaltning (EFORV)

EFORV 2017_1 Arkivuttrekk Noark – kvalitetssikring

EFORV 2017_2 Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring

EFORV 2017_3 Informasjonsflyt i statlige løsninger som brukes av kommunene

 

Sluttrapporter 2017 Kommunale arkiv (KOMM)

KOMM 2017_1 Pilot_Standardiserte utvekslingsformater i kommunal sektor (pilot som oppfølging av forprosjekt i 2016)

KOMM 2017_2 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (videreført fra 2016)

KOMM 2017_3 Ny veileder – Arkiv i interkommunale ordninger

 

Sluttrapporter 2017 Privatarkiv (PRIV)

PRIV 2017_ 1 Benchmark Atom vs Arkivportalen og Asta, vedlegg presentasjon Archivematica og AtoM

PRIV 2017_2 Nettverksutvikling privatarkiv – rapport, vedlegg 1

PRIV 2017_3 LoCloud-Nettverk – pilot lydarkiv, vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3

PRIV 2017_4 Bevarings- og formidlingsnettverk næringssektorer

PRIV 2017_5 Veileder dokumentasjonsforvaltning privatarkiv (videreført fra 2016) – workshop og presentasjoner ved Anja Jergel Vestvold, Tore Are Johansen og Sigrun Rasmussen

PRIV 2017_6 Idebok innsalg privatarkivbevaring

Sist oppdatert: 03.01.2018

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere like this: