//
Noark5 Tjenestegrensesnitt (v. 1.0 Beta)

Arbeidsgruppen i SAMDOK avsluttet sitt arbeid pr 30/6 2016, og med det ble Noark5 Tjenestegrensesnitt gjort tilgjengelig for leverandører som ønsker å innarbeide grensesnittet i sine løsninger.

Oversikt over hvem som har deltatt i arbeidet, finnes under fanen Organisering i toppmenyen.

En oppsummering av arbeidet kan leses i sluttrapporten fra arbeidsgruppen.

 

Forvaltning / videre arbeid

Utvikling av tjenestegrensesnittet henger tett sammen med videre utvikling av Noark-standarden. Noark5 v. 4.0 inneholder oppdateringer i tråd med grensesnittet.

Inntil videre forvaltes tjenestegrensesnittet av SAMDOK i tett samarbeid med Arkivverket.

Når grensesnittet nå tas i bruk, regner vi med at det vil komme spørsmål og, ikke minst, innspill til videre utvikling og/eller feilretting. Alle innspill skal kanaliseres via SAMDOK v/prosjektleder Kari Frodesen (epost: samdok@arkivverket.no)

 

Innhold i leveransen

Nedenfor finnes en oversikt over filer og lenker som inngår i leveransen:

Filer: 

NOARK5v4 Tjenestegrensesnitt 1.0 beta (korr 17/10) (.pdf)

NOARK5v4_Tjenestegrensesnitt_1.0 beta (korr 17/10) (.docx)

Korrigering pr 17/10 2016: Pkt. 1.2 NOARK, siste setning:

[…] «Gjeldende standard – Noark 5 kan benyttes for all elektronisk arkivdanning – også fagsystemer med saksbehandling.» 

Vedlegg:

NOARK5v4 Tjenestegrensesnitt_Endringslogg (.pdf)

Tilhørende lenker:

UML-modell/datamodell er lagt inn i kapittel 7 i grensesnittfilen (over), samt på metadatakatalogen 
http://arkivverket.metakat.no for søk og innsyn.
Modellen forvaltes i UML-verktøyet Sparx Enterprise Architect fra SVN-katalog https://arkitektum.svn.cloudforge.com/kommitmodeller/Noark5.xml
(sammen med KS’ informasjonsmodeller for andre standarder) 


XML-skjemaer (.xsd) ligger på http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/

Relasjonslenker for REST API ligger på http://rel.kxml.no/noark5/

Eksempelkode for testgrensesnitt ligger på https://github.com/Arkitektum/N5-net

Eksempel-arkivkjerne kjører på http://n5test.kxml.no/

Sist oppdatert: 17.10.2016

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: