//
Leveranser 2016 (rapporter fra arbeidsgruppene)

Når arbeidsgruppene har avsluttet sitt arbeid, fremlegges rapportene for styringsgruppen, før de oversendes til Arkivverket for videre oppfølging.

Nedenfor finnes en oversikt over leveranser/rapporter fra arbeidsgruppene i SAMDOK i 2016.

Detaljert beskrivelse av de enkelte oppgavene finnes på siden Prioriterte oppgaver 2016.

Oversikt over hvem som har deltatt i arbeidet, finnes under fanen Organisering i toppmenyen.

 

Rapporter 2016 – Delprosjekt Arkiv i eForvaltning:

 

1_Løpende overføring av digitale arkiv til depot – kommunal sektor (videreføring av oppgave 6/2015)
Omdefinert i 2015 til kartlegging av arbeidet med digitalt skapte arkiver i kommunal sektor. 

Påbegynt i 2015.
Avsluttet pr 30/11 2016.
Overlevert Arkivverket 22/3 2017.

Vedlegg: 

EFORV 2016_1 Vedlegg_Kartlegging (del 1) (del1)

EFORV 2016_1 Vedlegg_Kartlegging (del 3) (del2)

EFORV 2016_1 Vedlegg_Kartlegging (del 3) (del3

2_Kompetansemiljø elektroniske arkiv (videreføring av oppgave 7/2015)
Påbegynt i 2014.
Foreløpig rapport pr. 31/12 2015.
Avsluttet pr 30/6 2016.
Overlevert Arkivverket 13/9 2016.

3_Tjenestegrensesnitt mot Noark5 (sluttrapport fra arbeidsgruppen)
Påbegynt i 2014. Avsluttet pr 30/6 2016.
Overlevert Arkivverket 13/9 2016. Forvaltet av SAMDOK frem til 1/1 2017.
Publisert 20/9 2016.

Vedlegg:

NOARK5v4 Tjenestegrensesnitt 1.0 beta (korr 17/10) (.pdf)

NOARK5v4_Tjenestegrensesnitt_1.0 beta (korr 17/10) (.docx)

Korrigering pr 17/10 2016: Pkt. 1.2 NOARK, siste setning:

[…] «Gjeldende standard – Noark 5 kan benyttes for all elektronisk arkivdanning – også fagsystemer med saksbehandling.» 

NOARK5v4 Tjenestegrensesnitt_Endringslogg (.pdf)

Tilhørende lenker:

UML-modell/datamodell er lagt inn i kapittel 7 i grensesnittfilen (over), samt på metadatakatalogen 
http://arkivverket.metakat.no for søk og innsyn. Modellen forvaltes i UML-verktøyet Sparx Enterprise Architect fra SVN-katalog https://arkitektum.svn.cloudforge.com/kommitmodeller/Noark5.xml (sammen med KS’ informasjonsmodeller for andre standarder) 


XML-skjemaer (.xsd) ligger på http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/

Relasjonslenker for REST API ligger på http://rel.kxml.no/noark5/

Eksempelkode for testgrensesnitt ligger på https://github.com/Arkitektum/N5-net

Eksempel-arkivkjerne kjører på http://n5test.kxml.no/

Spørsmål om – og innspill til – tjenestegrensesnittet kan rettes til prosjektleder i SAMDOK, Kari Frodesen (epost).

 4_ Standardisering av virksomhetsspesifikke/sektorspesifikke metadata (videreføring av oppgave 12/2015)
Sees i sammenheng med oppgave 8_Forprosjekt_Utvikling av standardiserte utvekslingsformater for kommunal sektor.
Ny oppgave i 2015 (ref. oppgave KOMM_8.)
Ikke gjennomført.
Etter signaler fra Arkivverket høsten 2016 om at oppgaven burde sees i sammenheng med Arkivverkets strategiske satsinger, ble arbeidet lagt på is i påvente av nødvendige avklaringer.

 

Rapporter 2016 – Delprosjekt Kommunale arkiv:

 

5_Kommunereform – veiledning (videreføring av 2015/3a-1)
Påbegynt i 2015.
Sluttført 3. kvartal 2016.
Overlevert Arkivverket 19/10 2016.

Veiledning del I levert i 2015. Sluttført (del II og III) 3. kvartal 2016.

6_Kommunereform –  opplæring (videreføring av 2015/3a-2)
Påbegynt i 2015.
Sluttført 4. kvartal 2016.
Overlevert Arkivverket 22/3 2017.

7_Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter (NAPSA)
Samarbeid med delprosjekt Privatarkiv.
Ny oppgave i 2016.
Del 1 sluttført 2. halvår. Videreføres i Arkivverket.
Overlevert Arkivverket 22/3 2017.

8_Forprosjekt_Utvikling av standardiserte utvekslingsformater for kommunal sektor
Sees i sammenheng med oppgave 4_ Standardisering av virksomhetsspesifikke/sektorspesifikke metadata.
Ny oppgave i 2016.
Forprosjekt sluttført 2. halvår 2016. Videreføres som pilot i 2017.
Rapport fra forprosjektet overlevert Arkivverket 22/3 2017.

Vedlegg 1: Delrapport (konseptfase) pr. 30.08.2016

Vedlegg 2: Metodenotat konseptfase

9_Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer
Ny oppgave i 2016.
Statusrapport pr 31/12 overlevert Arkivverket 22/3 2017.
Sluttføres 1. halvår 2017.

 

 

Rapporter 2016 – Delprosjekt Privatarkiv:

 

10_Metodikk for høsting og langtidslagring av privatarkiv (videreføring av 2015/1)
Påbegynt i 2015. 
Sluttført 2. halvår 2016.
Overlevert Arkivverket 22/3 2017.

11_Arkivdanning og bevaring av privatarkiv (videreføring av 2015/2)
Påbegynt i 2015.
Sluttført 2. halvår 2016.
Overlevert Arkivverket 22/3 2017.

Vedlegg:  Kort veileder privatarkiv dokumentasjonsforvaltning

12_Finansieringsmodeller privatarkiv
Påbegynt i 2016.
Sluttført 2. halvår.
Overlevert Arkivverket 22/3 2017.

13_Deltar i oppgave 7 (over) Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform…
(felles m/ KOMM – ingen egen leveranse)

14_Magasinkapasitet for privatarkiv (papir) i Oslo-området
Påbegynt i 2016.
Avsluttet pr 30/4 2016.
Overlevert Arkivverket 13/9 2016.

Vedlegg: Oversikt arkivmagasin Oslo  pr 29 04 2016

 

 

Sist oppdatert: 26.04.2017

.

 

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: