//
LEVERANSER

Det er rapporter fra arbeidsgruppene som utgjør leveransene fra SAMDOK. Rapportering skjer via delprosjektgruppene.

Styringsgruppen har sluttet seg til følgende prosedyre for å sikre en hensiktsmessig oppfølging av leveransene:

  • Resultater av arbeidet rapporteres til styringsgruppen i henhold til leveranseplan, med anbefaling fra delprosjektgruppen om videre arbeid.
  • Resultatene fremlegges i styringsgruppen for uttalelse før publisering. Uttalelser kan eventuelt innhentes på epost dersom dette er hensiktsmessig.
  • Resultater og rapporter publiseres på bloggen samdok.com.
  • Resultatene oversendes Arkivverket (eller andre partnere der dette er relevant) for videre arbeid – herunder eventuell publisering på deres nettsider e.a
  • Prosjektleder følger opp videreføring/implementering av anbefalinger fra SAMDOK.

På underliggende sider finnes oversikt over/ lenker til leveransene fra delprosjektgruppene i SAMDOK.

Leveranser 2017

Leveranser 2016

Leveranser 2015

Leveranser 2014

 

Detaljerte beskrivelser av oppgavene for respektive år, finnes under fanen Prioriterte oppgaver.

En oversikt over hvem som har deltatt i arbeidsgruppene, finnes under fanen Organisering.

 

 

 

Sist oppdatert: 11.09.2017

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: