//
Arkiv

strategigrupper

Denne kategorien inneholder 2 innlegg

Oppstart av SAMDOK-arbeidet 1. oktober

Den 1. oktober starter det konkrete arbeidet med oppfølging av stortingsmelding om arkiv – et arbeid som vil bli kommunisert under fellesbetegnelsen SAMDOK. Arbeidet skal foregå under ledelse av tre strategigrupper som dekker hvert sitt satsingsområde: privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i e-forvaltning. De tre gruppene er nå på plass (se vedlegg nederst), og respektive oppstartmøter … Les videre

Bemanning av SAMDOK-prosjektet

Organisasjonen som skal lede SAMDOK-prosjektet, Riksarkivarens oppfølging av Arkivmeldingen, er snart på plass. Tre nye stillinger er opprettet for å lede arbeidet med de utvalgte satsingsområdene: Anna Malmø-Lund er tilsatt for å lede arbeidet med kommunale arkiver Ellen Røsjø er tilsatt for å lede arbeidet med privatarkiver Hans Fredrik Berg er tilsatt for å lede arbeidet med arkiv i e-forvaltning … Les videre