//
Arkiv

statistikk

Denne kategorien inneholder 2 innlegg

Arkivstatistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum for 2014

Årets statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum er nå tilgjengelig på Arkivverkets nettsider. Norsk kulturråd har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum. Fra og med 2015 har all innsamling av arkivstatistikk blitt overført til Riksarkivet. Formålet med arkivstatistikken er … Les videre

Offentlig elektronisk postjournal – se hva vi fant

Vår tilsynsansvarlige har moret seg med statistikken på OEP, og funnet noen interessante tall. Her er hans betraktninger: Arkivarer er ofte første linje når det gjelder mottak og videreformidling av innsynsbegjæringer. I tillegg blir de ofte involvert ved tilsynssaker – for å finne frem dokumenter som en tilsynsmyndighet ønsker innblikk i. En av de viktigste kanalene … Les videre