//
Arkiv

SAMDOK

Denne kategorien inneholder 42 innlegg

SAMDOK avsluttes pr. 31/12 – nye samarbeidsformer fra 2018

Som mange av dere vet, avsluttes SAMDOK-prosjektet ved nyttår etter fire innholdsrike år. Opprettelsen i 2013/2014 var Riksarkivarens svar på Arkivmeldingen som pekte på utfordringer på tre felt: de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse En fruktbar prosjektdugnad SAMDOK har … Les videre

SAMDOK 2016 i kontekst

Arbeidet med 2016-oppgavene i SAMDOK er godt i gang. Arbeidsgrupper er opprettet for samtlige oppgaver, og de første resultatene av arbeidet skal foreligge før sommeren. Vi har laget en oversikt for å vise sammenhengen mellom de enkelte SAMDOK-oppgavene – og ikke minst noen berøringspunkter med andre, pågående aktiviteter, både innenfor og utenfor Arkivverket (NB! Listen over tilgrensende … Les videre

«Ny» og forenklet SAMDOK-blogg

Som innledning til det nye arbeidsåret har vi foretatt en opprydding i informasjonen på SAMDOK-bloggen. Hovedgrepet har vært å skille eldre og mer «statisk» informasjon fra det løpende og dagsaktuelle stoffet. Helt konkret er dette gjort: Det er opprettet egne SAMDOK-sider på Arkivverkets nettsted, arkivverket.no En god del basis-informasjon om SAMDOK er flyttet ut av bloggen, over på … Les videre