//
Arkiv

SAMDOK

Denne kategorien inneholder 41 innlegg

SAMDOK 2016 i kontekst

Arbeidet med 2016-oppgavene i SAMDOK er godt i gang. Arbeidsgrupper er opprettet for samtlige oppgaver, og de første resultatene av arbeidet skal foreligge før sommeren. Vi har laget en oversikt for å vise sammenhengen mellom de enkelte SAMDOK-oppgavene – og ikke minst noen berøringspunkter med andre, pågående aktiviteter, både innenfor og utenfor Arkivverket (NB! Listen over tilgrensende … Les videre

«Ny» og forenklet SAMDOK-blogg

Som innledning til det nye arbeidsåret har vi foretatt en opprydding i informasjonen på SAMDOK-bloggen. Hovedgrepet har vært å skille eldre og mer «statisk» informasjon fra det løpende og dagsaktuelle stoffet. Helt konkret er dette gjort: Det er opprettet egne SAMDOK-sider på Arkivverkets nettsted, arkivverket.no En god del basis-informasjon om SAMDOK er flyttet ut av bloggen, over på … Les videre

Godt nytt SAMDOK-år!

2015 var et begivenhetsrikt år for SAMDOK, med formalisering og reorganisering – og mye godt arbeid. SAMDOK-konferansen ble arrangert for tredje gang med rekordstor deltakelse. Vi har fått mange svar på evalueringen – både positive og noen mer kritiske med forslag til forbedringer. Takk til alle som svarte! Resultater fra evalueringen vil bli lagt ut ut … Les videre