//
Arkiv

Privatarkiv

Denne kategorien inneholder 54 innlegg

Workshop om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring 7 . desember

I SAMDOK privatarkiv ble det i fjor ferdigstilt en veileder kalt Arkivdanning og bevaring av privatarkiv som vi ønsker å bringe ut til nytte for arbeidet med å bevare privatarkiv i bevaringsinstitusjonene. For institusjonene som bevarer privatarkiv har det vært en høy terskel for å gi råd i dokumentasjonsforvaltning til private aktører. Men i våre … Les videre

Bevaringsplan for privatarkiv for Nordland ferdigstilt

Arkiv i Nordland har som fylkeskoordienrende ledd i privatarkivarbeidet i Nordland i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.  Lenke til planen: Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke Bevaringsplanen er bygd opp av en bestandsoversikt, som gir … Les videre

Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark vedtatt

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok 8. juni 2017 Bevaringsplan for privatarkivarkiv i Finnmark 2017-2027. Planarbeidet er basert på bredt samarbeid og et omfattende kartleggings- og analysearbeid gjennom flere år. Du finner planen på norsk og samisk her.  En oversikt over andre planer på privatarkivfeltet i Norge og forskjellige rapporter finner du på Arkivverkets … Les videre