//
Arkiv

organisering

Denne kategorien inneholder 10 innlegg

Fellesdokumenter «nye» SAMDOK er lagt ut

Som tidligere informert, er SAMDOK blitt formalisert som et treårig prosjekt på bakgrunn av innspill fra våre partnere. I tillegg til den opprinnelige prosjektorganisasjonen er det etablert en styringsgruppe som har vedtatt formelle styringsdokumenter (mandat, prosjektbeskrivelse m.m.) i løpet av sommeren. Styringsgruppen skal være drøftingsforum for saker knyttet til SAMDOK. Gruppen har en rådgivende funksjon; endelige beslutninger tas av Riksarkivaren. … Les videre

En helhetlig samfunnshukommelse

Privatarkivutredningen som ble bestilt av Riksarkivaren etter St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv er avlevert. Den er resultat av et samarbeid i strategigruppa i Samdok delprosjekt privatarkiv. I strategigruppa har Riksarkivaren, Kulturrådet, LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv), Norsk arkivråd, Kommunenes sentralforbund (KS), IKA Møre og Romsdal og Arbark vært representert. Den kan leses … Les videre

Følg arbeidet med de utvalgte oppgavene

Arbeidet med de prioriterte oppgavene i SAMDOK 2014 er i gang, og kan følges på bloggen. På den nyopprettede siden Prioriterte oppgaver 2014. finnes en oversikt over de 14 utvalgte områdene som er hovedsatsing for SAMDOK i 2014. Her er det også lagt opp lenker til detaljert beskrivelse av hver oppgave, med mål, tiltak og milepæler. Virksomheten i … Les videre