//
Arkiv

Noark5

Denne kategorien inneholder 12 innlegg

Fagdag i Riksarkivet 17/6: Noark-5 og RDF

SAMDOK inviterer til fagdag i Riksarkivet tirsdag 17. juni. Tema er Noark-5 og RDF. Stikkord vil være bruk av RDF som datamodell i arbeidet med digitalt skapt materiale: arkivdanning, bevaring og innsyn. Kan Noark5 være utgangspunkt for en RDF-basert tilnærming til disse oppgavene? På fagdagen får vi blant annet demonstrert en prototype for synkron overføring av data fra en … Les videre

Tiden er moden for å splitte sak og arkiv

I Norge har man en fellesbetegnelse som kalles Sak/arkiv. Når kommunene skal kjøpe inn nytt saksbehandlingssystem så heter ofte anbudsforespørselen Nytt Sak/arkivsystem. Jeg mener at det er på høy tid at man skiller sak og arkiv i større grad enn i dagens løsninger, og Noark 5 standarden er tilstede for å understøtte dette. Saksbehandlingen fokuserer … Les videre

Noark-standarden prega av papirtenking?

Ein artikkel i Digi.no av Espen Sjøvoll og Sjur Østvold frå Evry, har fått 39 kommentarar. Sjå (http://www.digi.no/927150/nei-til-sentrale-nettskyer). Forfattarane meiner at «Noark bærer fremdeles preg av å være tuftet på papir-virkeligheten og ikke en digital tilværelse hvor IKT radikalt kan endre måten saksbehandling gjøres på. Problemet med Noark er at behovene for gode saksbehandlingsløsninger er … Les videre