//
Arkiv

information governance

Denne kategorien inneholder 3 innlegg

Synkron overføring av data frå Riksantikvaren til Riksarkivet – pilot godt i gang

Delprosjekt 3 i Samdok handlar om synkron overføring av data frå arkiveigar til arkivdepot. Målet er å prøva ut nye metodar for å sikra at arkivverdig digitalt skapt materiale vert teke vare på og sikra i trygge, digitale depot. Arbeidet skal gå føre seg i fleire pilotprosjekt. Ein av pilotane skal testa ut RDF som datamodell. I denne piloten … Les videre

Vil bli best i verden – også på e-arkiv

I 2012 vedtok regjeringa i Sverige ny strategi for e-forvaltning, «Med medborgaren i centrum, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning». Denne spring ut av Den Digitala agenda for Sverige som vart vedteken hausten 2011. Her er målet at Sverige skal vera best i verda på å ta i bruk «digitaliseringens möjligheter». E-arkiv som første … Les videre

Reisebrev fra ARMA 2014: Åpningshelg og zombie data

Vi har mottatt reisebrev fra Torunn Tveit Gaasemyr og Gro Hendriksen, Riksarkivets deltakere på ARMA-konferansen 2014 i San Diego: ”ARMA-hva-for-noe?”, sa du? ARMA er en organisasjon for personer som jobber innen information governance stiftet i 1955. Organisasjonen har over 27000 medlemmer fra over 30 land. Hvis du er enda mer nysgjerrig kan du jo se informasjonsfilmen deres … Les videre