//
Arkiv

e-nettverk

Denne kategorien inneholder 1 innlegg

Felles leiarmøte om arkivmeldinga og samla samfunnsdokumentasjon

Tysdag 9. april samla arkivleiarane i Riksarkivet, statsarkiva, dei kommunale arkivinstitusjonane (KAI) og Kulturrådet seg på Riksarkivet for å for å drøfta samarbeid og oppfølging av stortingsmeldinga. Stortingsmelding om arkiv gir eit grunnlag for samla samfunnsdokumentasjon. Eit tett samarbeid mellom alle i arkivsektoren er ein førestnad for å lukkast med dette.