//
Arkiv

delprosjekter

Denne kategorien inneholder 5 innlegg

Arkiv i e-forvaltning – referat 18/8

Referat fra møte 18. august i delprosjekt Arkiv i e-forvaltning er nå tilgjengelig på bloggen. Alle referater fra SAMDOK-arbeidet – i både delprosjektgrupper og arbeidsgrupper – legges ut under Møter og referater i høyremenyen når de er godkjent. Les referatet fra 18/8 her. Neste møte i delprosjektgruppen: 18. september    

SAMDOK formaliseres som treårig prosjekt

Siden starten i 2013 har SAMDOK, Arkivverkets satsing i kjøvannet av arkivmeldingen, vist seg som en suksess og en strategisk viktig satsing i arkivsektoren. En sentral faktor er at aktørene i sektoren deltar som partnere i arbeidet. SAMDOKs første arbeidsår ble evaluert i partnermøtet 2. mars i år. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe å etablere SAMDOK som et … Les videre