//
Arkiv

bevaringsplan privatarkiv

Denne kategorien inneholder 4 innlegg

Bevaringsplan for privatarkiv for Nordland ferdigstilt

Arkiv i Nordland har som fylkeskoordienrende ledd i privatarkivarbeidet i Nordland i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.  Lenke til planen: Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke Bevaringsplanen er bygd opp av en bestandsoversikt, som gir … Les videre

Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark vedtatt

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok 8. juni 2017 Bevaringsplan for privatarkivarkiv i Finnmark 2017-2027. Planarbeidet er basert på bredt samarbeid og et omfattende kartleggings- og analysearbeid gjennom flere år. Du finner planen på norsk og samisk her.  En oversikt over andre planer på privatarkivfeltet i Norge og forskjellige rapporter finner du på Arkivverkets … Les videre

Privatarkivkonferansen 2017 – fortsatt mulig å melde seg på!

Etter at Privatarkivkonferansen i noen år er blitt arrangert som del av Samdok-konferansen, gjenoppstår nå en særegen privatarkivkonferanse. Den arrangeres i samarbeid mellom Arkivforbundet, Arkivverket, Norges museumsforbund og Oslo byarkiv. Programmet har 4 bolker: Grenseoverskridende samarbeid om privatarkiv Finansiering av privatarkiv – hva ønsker sektoren seg og hva mener politikerne? Lyd i arkiv Arkiv til … Les videre