//
Arkiv

bevaring og kassasjon

Denne kategorien inneholder 12 innlegg

Skeivt arkiv og homohistorie

Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen har som mål å bevare forskning og historie om homofili, på lik linje med andre minoritetsgrupper, som samer, kvener, romfolket og innvandrere. Det vil være til nytte for både forskere, studenter og allmenheten. Som en start mottok arkivet 100 000 kroner fra Fritt Ord i fjor. I år følger … Les videre

Om å skape utfyllende dokumentasjon – f eks på digitaltfortalt.no

Prosjektet «Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet» http://www.krigsminner.blogspot.no/ startet opp sommeren 2013 og avsluttes i 2015. Det drives av Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter og er finansiert av Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Sametinget. Gjennom prosjektet vil de fokusere på landskapets kulturverdi som grunnlag for verdiskaping. Målet er å bruke kulturminner fra 2. … Les videre

Bevaringsplaner for privatarkiver

Bestandsanalyse som metode fikk tilslutning av Samdoks arbeidsgruppe for bevaringsplaner på møte den 15.01.2014. Metodikk for bevaringsplaner skal også behandles på Samdoks strategimøte den 28.01.2014. Formålet med en bevaringsplan er å motvirke at bevaringsarbeidet skjer tilfeldig og uten sammenheng, og å sikre at arkiver etter viktig virksomhet ikke blir oversett. En bevaringsplan vil også legge … Les videre