//
Arkiv

arkivpolitikk

Denne kategorien inneholder 19 innlegg

Riksarkivaren blir medlem av Skate

Helt fra oppstarten i 2013 har SAMDOK vært en pådriver for å få arkivsektoren representert i Skate, rådet for Styring og Koordinering Av Tjenester i E-forvaltning. Nå blir Riksarkivaren medlem av Skate! I midten av februar kom meldingen om at departementet har oppnevnt Riksarkivaren som medlem for den neste toårsperioden (2015-2017). Skate er et strategisk samarbeidsråd under Kommunal- og moderniseringsdepartementet … Les videre

Riksarkivarens arbeid med kommunereformen

Kommunereformen vil få store konsekvenser for arkivdanningen i kommunene og allerede skapte kommunale arkiv. Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine lovpålagte oppgaver. Kommunene har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som skole, barnevern, helse- og omsorgstjenester. Dokumentasjonen av disse tjenestene finnes hovedsaklig i digital form, og løsninger for bevaring må … Les videre

Vil bli best i verden – også på e-arkiv

I 2012 vedtok regjeringa i Sverige ny strategi for e-forvaltning, «Med medborgaren i centrum, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning». Denne spring ut av Den Digitala agenda for Sverige som vart vedteken hausten 2011. Her er målet at Sverige skal vera best i verda på å ta i bruk «digitaliseringens möjligheter». E-arkiv som første … Les videre