//
Arkiv

Arkivmeldinga

Denne kategorien inneholder 10 innlegg

Big Data eller No Data

God jul og godt nytt SAMDOK-år. Året 2013 går mot slutten. SAMDOK er Riksarkivaren si oppfølging av stortingsmelding nr. 7 (2012–2013) – om arkiv.  I  SAMDOK-programmet er no 3 strategiske samarbeidsgrupper i gang med viktig arbeid retta mot  arkiv i e-forvaltning, mot kommunale arkiv og mot privatarkiv.  Sentrale aktørar på arkivfeltet sit no samla rundt … Les videre

SAMDOK-konferansen – dag 2

Konferansens annen og siste dag ble innledet av Jan Dalsten Sørensen fra Statens arkiver i Danmark, som gjennomgikk hovedtrekkene i Statens arkivers nye strategi for arkivering av digitalt skapte arkiv. Etter presentasjonene av andre lands nasjonale strategier for digitale arkiv, var denne dagen viet gjennomgang av praktiske løsninger og tilnærminger. I alt 30 foredragsholdere leverte … Les videre

SAMDOK-konferansen 2013 – Arkiv i e-forvaltning

I Stortingsmelding 7 (2012–2013), Arkiv, blir det understreka at eit viktig mål for arkivarbeidet skal vera å sikra ein samla samfunnsdokumentasjon. Målet gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar. Den største utfordringa på arkivområdet – handteringa av digitalt skapte arkiv – er felles … Les videre