//
Arkiv

arkivkjerne

Denne kategorien inneholder 4 innlegg

Svært vellykket fagdag om eArkiv!

Totalt 140 personer var samlet i Wergelandssalen hos Riksarkivet tirsdag 10. mars til fagdag om eArkiv i offentlig forvaltning. Mange flere hadde meldt interesse, men fikk ikke plass, så arrangementet ble også overført til skjermer utenfor salen og i tilstøtende møterom. Deltakerne kom fra hele sektoren. Her fantes arkivansvarlige fra stat og kommune, representanter for relevante statlige etater, … Les videre

Synkron overføring av data frå Riksantikvaren til Riksarkivet – pilot godt i gang

Delprosjekt 3 i Samdok handlar om synkron overføring av data frå arkiveigar til arkivdepot. Målet er å prøva ut nye metodar for å sikra at arkivverdig digitalt skapt materiale vert teke vare på og sikra i trygge, digitale depot. Arbeidet skal gå føre seg i fleire pilotprosjekt. Ein av pilotane skal testa ut RDF som datamodell. I denne piloten … Les videre

Vil bli best i verden – også på e-arkiv

I 2012 vedtok regjeringa i Sverige ny strategi for e-forvaltning, «Med medborgaren i centrum, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning». Denne spring ut av Den Digitala agenda for Sverige som vart vedteken hausten 2011. Her er målet at Sverige skal vera best i verda på å ta i bruk «digitaliseringens möjligheter». E-arkiv som første … Les videre