//
Arkiv

arbeidsgrupper

Denne kategorien inneholder 10 innlegg

SAMDOK 2016 i kontekst

Arbeidet med 2016-oppgavene i SAMDOK er godt i gang. Arbeidsgrupper er opprettet for samtlige oppgaver, og de første resultatene av arbeidet skal foreligge før sommeren. Vi har laget en oversikt for å vise sammenhengen mellom de enkelte SAMDOK-oppgavene – og ikke minst noen berøringspunkter med andre, pågående aktiviteter, både innenfor og utenfor Arkivverket (NB! Listen over tilgrensende … Les videre

Prioriterte SAMDOK-oppgaver for 2016

Oversikt over prioriterte SAMDOK-oppgaver for 2016 er nå oppdatert (se Prioriterte oppgaver i menyen øverst). Oppgavene ble behandlet i styringsgruppen i møte 10/12-2015. Endelig godkjenning av 2016-aktivitetene og budsjett skjer i Arkivverkets ledergruppe i februar, hvor SAMDOK-oppgavene skal sees i sammenheng med Arkivverkets nye strategiske mål. For hver oppgave er det lenket til en beskrivelse hvor mål, tiltak, organisering … Les videre

Nye referat privatarkiv

Referater fra siste møte i delprosjekt privatarkiv og en av arbeidsgruppene er nå lagt ut. Møte i delprosjektgruppe privatarkiv 27.10.2015 – Referat Møte i arbeidsgruppa Privatarkiv – danning og bevaring 28. oktober 2015 – Referat Alle referater fra SAMDOK-arbeidet – i både delprosjektgrupper og arbeidsgrupper – legges ut under Møter og referater i høyremenyen når de er godkjent.