//
Arkiv

Torkel Thime

Torkel Thime har skrevet 1 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Bevaring av arkiver fra olje- og gassektoren. En annerledes tilnærming til privatarkivarbeidet.

Stortingsmeldingens bestilling Melding til Stortinget nr. 7 om Arkiv (Arkivmeldingen) fremhever betydningen av å få en samlet samfunnsdokumentasjon der arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre som kilder til et helhetlig bilde av samfunnet. Meldingen anbefaler videre at ”statsarkiva, i tillegg til dei regionale oppgåvene, også kan ta på seg ein del oppgåver … Les videre