//
Arkiv

synnestavheim

synnestavheim har skrevet 1 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Arkiv i e-forvaltning – referat 18/8

Referat fra møte 18. august i delprosjekt Arkiv i e-forvaltning er nå tilgjengelig på bloggen. Alle referater fra SAMDOK-arbeidet – i både delprosjektgrupper og arbeidsgrupper – legges ut under Møter og referater i høyremenyen når de er godkjent. Les referatet fra 18/8 her. Neste møte i delprosjektgruppen: 18. september