//
Arkiv

Nina Hveem Carlsen

Nina Hveem Carlsen har skrevet 1 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Inntrykk fra Privatarkivkonferansen 2014

Privatarkivkonferansen 2014 ble – av praktiske årsaker – i år lagt til samme tid og sted som Samdokkonferansen. Temaet var Samarbeid, og flere av innleggene poengterte nettopp samarbeid som både ønskelig og nødvendig i arbeidet med privatarkiv. Tom Oddby illustrerte godt hvor nødvendig det er å skape nettverk for å få inn arkiver, og Bjørn … Les videre