//
Arkiv

Marit Hosar

Marit Hosar har skrevet 1 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Hvor godt kjent er arkivet? – Resultater fra en markeds- og brukerundersøkelse.

Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron. Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en privatarkivinstitusjon som organisatorisk er en del av Stiftelsen … Les videre