//
Arkiv

Kari Frodesen

Kari Frodesen har skrevet 84 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Evaluering av SAMDOK-konferansen 2017

Totalt 120 av 192 deltakere tok seg tid til å svare på evalueringen som ble sendt ut i etterkant av SAMDOK-konferansen (11 delvis). Respondentene fordeler seg hovedsakelig mellom statlig (42%) og kommunal (48%) sektor. Bare 6% kom fra privat sektor denne gang, trolig fordi Privatarkivkonferansen i år ikke var en del av SAMDOK-konferansen, men i stedet … Les videre

Prioriterte oppgaver for SAMDOK 2017

SAMDOK-oppgavene for 2017 med tilhørende budsjett ble vedtatt av Arkivverkets ledergruppe 8. februar, etter innstilling fra styringsgruppen. Totalt er 12 oppgaver planlagt gjennomført, og arbeidet med å sette sammen arbeidsgruppene er på det nærmeste ferdig. Oversikt over deltakerne vil bli lagt ut under fanen Organisering så snart de er på plass. Les mer om oppgavene her. … Les videre

Presentasjoner og foredrag SAMDOK 2017 lagt ut

Alle presentasjoner og foredrag fra SAMDOK-konferansen er nå lagt ut på bloggen og kan leses her. Evalueringsskjema blir sendt ut neste uke. God helg!