//
Arkiv

Kari Frodesen

Kari Frodesen har skrevet 87 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

SAMDOK avsluttes pr. 31/12 – nye samarbeidsformer fra 2018

Som mange av dere vet, avsluttes SAMDOK-prosjektet ved nyttår etter fire innholdsrike år. Opprettelsen i 2013/2014 var Riksarkivarens svar på Arkivmeldingen som pekte på utfordringer på tre felt: de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse En fruktbar prosjektdugnad SAMDOK har … Les videre

Sluttrapport EFORV_2 Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring

Enda en sluttrapport er kommet. Arbeidsgruppen som har jobbet med oppgaven Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring, har levert sin rapport, som kan lastes ned her: Sluttrapport 2017 SAMDOK eForv_2 – Strategi for valg av filformater for bevaring I rapporten henvises det til et vedlegg med enkeltsvar fra respondenter som utgjør … Les videre

Sluttrapport KOMM_2 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer

Nå er den kommet, rapporten som mange har ventet på! Arbeidsgruppen som har jobbet med oppgaven Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer, har levert sin sluttrapport. Du kan laste ned rapporten her: Sluttrapport 2017 SAMDOK Komm_2 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (v1.0 pr 11.09.2017)   Lenke til denne og øvrige rapporter blir å finne … Les videre