//
Arkiv

Ellen Røsjø

Ellen Røsjø har skrevet 33 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Riksarkivaren har vedtatt vår første nasjonale strategi for privatarkivfeltet i Norge. Målet for strategien er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt, der arkivmateriale vurderes for bevaring ut fra de samfunnsfunksjoner som arkivmaterialet gjenspeiler og dokumenterer, og ikke etter forvaltningstilhørighet. Historiske arkiv som er skapt i privat sektor – dvs. i organisasjoner, bedrifter, institusjoner og av enkeltpersoner … Les videre

Arkivet – Fra aktive dokumenter til historisk kilde – workshop i Riksarkivet, mandag 14. desember

Mange private arkivskapere opplever avstand mellom kravene de møter om god dokumentasjons- og arkivforvaltning i det daglige og arkivinstitusjonenes fokus på arkivenes historiske interesse. Hvordan forstå hverandres språk? Kan vi få et bedre samarbeid mellom de som håndterer arkivene på de ulike stadiene? Hvordan kan vi få til god og effektiv dokumentasjonsforvaltning, som også fører til … Les videre

Nye referat privatarkiv

Referater fra siste møte i delprosjekt privatarkiv og en av arbeidsgruppene er nå lagt ut. Møte i delprosjektgruppe privatarkiv 27.10.2015 – Referat Møte i arbeidsgruppa Privatarkiv – danning og bevaring 28. oktober 2015 – Referat Alle referater fra SAMDOK-arbeidet – i både delprosjektgrupper og arbeidsgrupper – legges ut under Møter og referater i høyremenyen når de er godkjent.