//
Arkiv

Ellen Røsjø

Ellen Røsjø har skrevet 33 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Privatarkivkonferansen 2017 – fortsatt mulig å melde seg på!

Etter at Privatarkivkonferansen i noen år er blitt arrangert som del av Samdok-konferansen, gjenoppstår nå en særegen privatarkivkonferanse. Den arrangeres i samarbeid mellom Arkivforbundet, Arkivverket, Norges museumsforbund og Oslo byarkiv. Programmet har 4 bolker: Grenseoverskridende samarbeid om privatarkiv Finansiering av privatarkiv – hva ønsker sektoren seg og hva mener politikerne? Lyd i arkiv Arkiv til … Les videre

KUBEN i havn med nytt privatarkiv-prosjekt

Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN oppbevarer store deler av fylkets historie i form av dokumenter og protokoller skapt av nåværende og historiske kommuner, samt private aktører. Inntil nylig var det i hovedsak kun de kommunale arkivene som var publisert på arkivportalen.no. Men i begynnelsen av februar i år ble også alle privatarkivene ved KUBEN … Les videre

Ny bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder

  I 2012-2013 ble det satt i gang et prosjekt som skulle ende i en bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust-Agder. Prosjektet fikk navnet BIPA, en forkortelse for Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder. I 2014 fikk KUBEN økonomisk støtte fra Riksarkivets SAMDOK-prosjekt til å videreføre og utvide prosjektet som ledd i å … Les videre