//
Arkiv

Arnt Ola Fidjestøl

Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane
Arnt Ola Fidjestøl har skrevet 1 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

Auka satsing på privatarkivområdet*

Satsinga på den delen av samfunnsdokumentasjonen som ikkje er underlagt lovgjevne vedtak, privatarkiv, har lenge vore gjenstand for tilfeldigheter. Ein har stort sett vore prisgitt prioriteringar på det regionale nivået, ved at fylkeskommunar, kommunar eller lokale kulturinstitusjonar på ulike vis har sytt føre at dokumentasjonen ikkje har blitt kassert. Rett nok har Riksarkivet tildelt fylkesinstitusjonar … Les videre