//
Arkiv

aastak

aastak har skrevet 1 innlegg for SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon

De små historiene i den store historien finnes i privatarkivene.

Når Nord-Norges historie skal fortelles vil forfatteren Dag Skogheims (f 1928) privatarkiv være en viktig kilde til kunnskap om flere forhold i landsdelen og da særlig enkeltmenneskenes opplevelser i historien. Arkivet Skogheim har samlet er spunnet rundt særlig fire hovedtema: Tuberkulose, 2. verdenskrig, arbeiderbevegelse og folkeminner. De samme temaene finner vi igjen i hans forfatterskap. … Les videre