//
Arkiv

Arkiv for

SAMDOK avsluttes pr. 31/12 – nye samarbeidsformer fra 2018

Som mange av dere vet, avsluttes SAMDOK-prosjektet ved nyttår etter fire innholdsrike år. Opprettelsen i 2013/2014 var Riksarkivarens svar på Arkivmeldingen som pekte på utfordringer på tre felt: de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse En fruktbar prosjektdugnad SAMDOK har … Les videre

Sluttrapport EFORV_2 Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring

Enda en sluttrapport er kommet. Arbeidsgruppen som har jobbet med oppgaven Digital langtidsbevaring – Strategi for valg av filformater for bevaring, har levert sin rapport, som kan lastes ned her: Sluttrapport 2017 SAMDOK eForv_2 – Strategi for valg av filformater for bevaring I rapporten henvises det til et vedlegg med enkeltsvar fra respondenter som utgjør … Les videre