//
Arkiv

Arkiv for

Tildeling av prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv i 2016

Listen over Riksarkivarens tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv i 2016 er nå klar, og er lagt ut på Arkivverkets nettsider. Tiltakene som mottar midler er: Bergen Byarkiv: Standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA), fase 3, kr. 500.000 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Farvel DBS (Utredning av metoder for datahøsting fra private databasesystemer), kr 500.000 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA: Noark-5 innsynsløsning, kr 400.000 Eidsberg … Les videre

SAMDOK 2016 i kontekst

Arbeidet med 2016-oppgavene i SAMDOK er godt i gang. Arbeidsgrupper er opprettet for samtlige oppgaver, og de første resultatene av arbeidet skal foreligge før sommeren. Vi har laget en oversikt for å vise sammenhengen mellom de enkelte SAMDOK-oppgavene – og ikke minst noen berøringspunkter med andre, pågående aktiviteter, både innenfor og utenfor Arkivverket (NB! Listen over tilgrensende … Les videre

Omlegging i DFØ – problemer med innlogging (SAP)

DFØ lanserer i dag sin nye innloggingsløsning (DFØ-ID) som skal gi forenklet brukertilgang, blant annet for registrering av reiseregninger i SAP. Det meldes imidlertid de har startproblemer i den nye løsningen. Dette betyr at deltakere i SAMDOK-gruppene som skal registrere reiseregninger, p.t. ikke får logget seg inn. DFØ melder at de jobber med saken og håper å være … Les videre