//
Arkiv

Arkiv for

Arkivutviklingsmidler 2016?

Utviklingsmidlene er sentrale byggesteiner i arbeidet med videreutvikling av arkivfeltet – på tvers av sektorer. Prosjektene det søkes om midler til, er også viktige supplement til oppgavene vi jobber med i SAMDOK. Vil du vite hvem som har søkt Arkivverket om Arkivutviklingsmidler for 2016? Søkerlisten er nå klar og kan leses på Arkivverkets hjemmesider. Vedtak om … Les videre