//
Arkiv

Arkiv for

«Ny» og forenklet SAMDOK-blogg

Som innledning til det nye arbeidsåret har vi foretatt en opprydding i informasjonen på SAMDOK-bloggen. Hovedgrepet har vært å skille eldre og mer «statisk» informasjon fra det løpende og dagsaktuelle stoffet. Helt konkret er dette gjort: Det er opprettet egne SAMDOK-sider på Arkivverkets nettsted, arkivverket.no En god del basis-informasjon om SAMDOK er flyttet ut av bloggen, over på … Les videre

Godt nytt SAMDOK-år!

2015 var et begivenhetsrikt år for SAMDOK, med formalisering og reorganisering – og mye godt arbeid. SAMDOK-konferansen ble arrangert for tredje gang med rekordstor deltakelse. Vi har fått mange svar på evalueringen – både positive og noen mer kritiske med forslag til forbedringer. Takk til alle som svarte! Resultater fra evalueringen vil bli lagt ut ut … Les videre