//
Arkiv

Arkiv for

Prioriterte SAMDOK-oppgaver for 2016

Oversikt over prioriterte SAMDOK-oppgaver for 2016 er nå oppdatert (se Prioriterte oppgaver i menyen øverst). Oppgavene ble behandlet i styringsgruppen i møte 10/12-2015. Endelig godkjenning av 2016-aktivitetene og budsjett skjer i Arkivverkets ledergruppe i februar, hvor SAMDOK-oppgavene skal sees i sammenheng med Arkivverkets nye strategiske mål. For hver oppgave er det lenket til en beskrivelse hvor mål, tiltak, organisering … Les videre

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Riksarkivaren har vedtatt vår første nasjonale strategi for privatarkivfeltet i Norge. Målet for strategien er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt, der arkivmateriale vurderes for bevaring ut fra de samfunnsfunksjoner som arkivmaterialet gjenspeiler og dokumenterer, og ikke etter forvaltningstilhørighet. Historiske arkiv som er skapt i privat sektor – dvs. i organisasjoner, bedrifter, institusjoner og av enkeltpersoner … Les videre

Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen – del 1 er publisert

Riksarkivaren lager – sammen med SAMDOK-partnerne – en veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen. Del 1 av veilederen er nå publisert og offisielt lansert, og nyheten kan leses på Arkivverkets nettsider. En mer utførlig beskrivelse og lenke til veilederen finnes også på Arkivverkets sider om Kommunereformen. Det er en arbeidsgruppe under delprosjekt Kommunale arkiv i SAMDOK som utfører … Les videre