De siste årene har vi jobbet med å utvikle et tjenestegrensesnitt mot siste versjon av Noark, og Riksarkivet har i tett samarbeid med KS KommIT utarbeidet utkast til et generelt tjenestegrensesnitt (API) mot Noark 5. En rekke leverandører og brukere har vært involvert i arbeidet, som har vært en oppgave under Arkivverkets Samdok-program, ledet av KS KommIT og finansiert av KS, KMD og Riksarkivet. Utkastet har vært gjennom en høring i K10-samarbeidet (de ti største kommunene i Norge) og referansegruppen for arbeidet. Merknader fra denne er innarbeidet i høringsutkastet.

Tjenestegrensesnittet er en teknisk standard som standardiserer kommunikasjon mellom virksomhetens saksbehandlingssystem eller fagsystem og Noark-løsninger. Høringsnotatet bør derfor saksbehandles av medarbeidere som arbeider med systemintegrasjon, f.eks. virksomhetens IT-tjeneste i samarbeid med arkivtjenesten. Høringssvar sendes per e-post innen 1. september 2015.*

*NB! Høringsfristen er nå utsatt til 15. september 2015.

Høringsbrev 20. juli 2015:

Høringsbrev


Høringsutkast Noark 5 tjenestegrensesnitt:

Høringsutkast