//
du leser...
Kommunale arkiv, Privatarkiv, SAMDOK, statistikk

Arkivstatistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum for 2014

Årets statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum er nå tilgjengelig på Arkivverkets nettsider.

Norsk kulturråd har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum. Fra og med 2015 har all innsamling av arkivstatistikk blitt overført til Riksarkivet. Formålet med arkivstatistikken er å gi et representativt bilde av ressurser og aktiviteter i arkivbevaringsinstitusjonene som kan brukes til å definere behov for sektoren.

Spørsmål fra tidligere år er uendret, men det er lagt til enkelte nye, blant annet om tilgjengelighet til arkivkataloger og publisering av disse på nett. Statistikken er som i tidligere år delt i to – en egen for arkivinstitusjoner og en annen litt mindre omfattende for bibliotek og museer. Særlig for museer og bibliotek er spørsmålene blitt flere. Disse gjelder bestand, arkivbruk, lesesalsbesøk, registrering og tilgjengelighet til arkivkataloger og publisering av disse på nett, digitalisering av forskjellige materialtyper, antall årsverk og skade/tyveri og magasinforhold.

Privat sektor er fremdeles klart underrepresentert i sammenlikning med de to andre sektorene. Det viktig at privatarkiv blir bevart, og i langt større grad enn i dag for at vi skal få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon. Statlige, kommunale og private arkiv er integrerte deler av samfunnets hukommelse. Disse arkivene utfyller og belyser hverandre – både som grunnlag for forskning, historieforståelse og enkeltmenneskers rettigheter. Private og offentlige arkiv må ofte brukes i sammenheng når vi skal finne relevant dokumentasjon.

Både privat og (fylkes-)kommunal sektors bevarte arkiver er også i mindre grad ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelig på arkivportalen.no. Det samme gjelder digitalisering av materiale fra disse sektorene. Situasjonen avspeiler ressurssituasjonen.

Analysen av tallene for 2014 finner du i rapporten Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum.

Statistikken i korte trekk

  • Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske arkivinstitusjoner, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir bevart i det vi har definert som rene arkivinstitusjoner. Tilvekst for institusjonene samlet har vært på 28 988 hyllemeter.
  • Av den totale arkivmengden bevarer Arkivverket (Riksarkivet, 8 statsarkiv og Samisk arkiv) 263 464 hyllemeter (52 %). (Fylkes)kommunale institusjoner bevarer 180 125 (36 %), andre arkivinstitusjoner 15 854 (3 %) og andre statlige arkivinstitusjoner 8 616 (knappe 2 %). Museer og bibliotek bevarer til sammen 36 866 hyllemeter (7 %).
  • Total arkivmengde som utgjøres av privatarkiv (arkiv fra bedrifter, organisasjoner, enkeltpersoner) er på 109 801 hyllemeter. Det utgjør ca. 22 % av den totalt bevarte bestanden og er en svak økning fra 2013. Tilveksten for privatarkiv har vært på 8 144 hyllemeter, og det utgjør 28 % av tilveksten.
  • Total arkivbestand som er ordnet og katalogisert utgjør 350 874 hyllemeter. I (fylkes)kommunale institusjoner og museer er andelen som er ordnet og katalogisert fremdeles svært lav, henholdsvis 62 og 54 %. I Arkivverket er andelen 83 %.
  • En stor andel av privatarkivene er ikke ordnet og katalogisert og i praksis utilgjengelige – i snitt ca. 33 %. Størst er andelen i kommunale institusjoner og museer – nesten halvparten.
  • Den bevarte mengden digitalt skapte offentlige arkiv er økende. Likevel er digitalt skapt arkivmateriale fremdeles i svært liten grad bevart viser kartleggingsundersøkelser for kommunal og statlig sektor, og særlig ligger arkiv fra privat sektor langt etter.
  • For de fleste arkivinstitusjonene er bare om lag halvparten av arkivkatalogene publisert. Arkivverket har publisert 80 % av katalogene sine. Mens andelen arkivkataloger som er publisert er eksepsjonelt lav for museer og bibliotek.
  • Statlige arkivinstitusjoner har flest lesesalsbesøk og besøk på nettsted. Her er Digitalarkivet den store magneten. Resten av besøkene fordeler seg ganske jevnt på kommunale arkivinstitusjoner og andre arkivinstitusjoner med museene inkludert.
  • Kommunale arkivinstitusjoner har flest forespørsler, og herav suverent flest som gjelder eiendom og rettighetsinformasjon.
  • Arkivstatistikken for 2014 omfatter 191 institusjoner. 56 av disse er arkivfaglige institusjoner, 69 er museer og 66 bibliotek. Samlet kommer det fram 622 arkivfaglige årsverk.

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: