//
du leser...
Arkiv i eForvaltning, delprosjekter, Kommunale arkiv, partnerskap, Privatarkiv, SAMDOK

SAMDOK formaliseres som treårig prosjekt

Siden starten i 2013 har SAMDOK, Arkivverkets satsing i kjøvannet av arkivmeldingen, vist seg som en suksess og en strategisk viktig satsing i arkivsektoren. En sentral faktor er at aktørene i sektoren deltar som partnere i arbeidet.

SAMDOKs første arbeidsår ble evaluert i partnermøtet 2. mars i år. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe å etablere SAMDOK som et formalisert prosjekt, SAMDOK 2015-2017, lagt direkte under Riksarkivarens ledelse.

Mer av det samme

“Nye” SAMDOK er en formalisert videreføring av det arbeidet som som ble startet av Gunnar Urtegaard i 2013.

SAMDOK har vist seg å være svært hensiktsmessig, både som arbeidsform og som samarbeidsarena. Gunnar slutter i Riksarkivet i sommer, men arbeidet videreføres, nå forankret hos Riksarkivaren.

Det er i stor grad det eksisterende prosjektet som videreføres, men dette gis en mer formell overbygning som skal sikre bedre informasjonsflyt, forankring og rolledeling, noe partnermøtet etterlyste. Innenfor den nye rammen er det et mål å beholde effektiviteten og smidigheten i det eksisterende SAMDOK-arbeidet.

Hovedfokus i SAMDOK skal fortsatt være å levere resultater i henhold til felles, vedtatte prioriteringer!

Prosjektorganisasjonen

Arbeidet med etablering av prosjektet har pågått i løpet av våren og vil være sluttført før sommeren. Prosjektorganisasjonen er imidlertid på plass, og ser slik ut:

  • Kari Frodesen er tilsatt som prosjektleder for SAMDOK fra 1/5.
  • Delprosjekt Privatarkiv vil fortsatt bli ledet av Ellen Røsjø, med Vidar Øverland som ressurs på bedriftsarkiver.
  • Anna Malmø-Lund kommer tilbake som delprosjektleder for Kommunale arkiver fra 1/6. Ingrid Nøstberg, som har ledet arbeidet siden 2014, slutter i Riksarkivet. Anna får med seg Bjørn Bering fra Bevarings- og tilsynsavdelingen.
  • Delprosjekt Arkiv i e-forvaltning er styrket med Synne Stavheim fra Depotavdelingen som delprosjektleder fra 1/6. Hans Fredrik Berg fortsetter som Arkivverkets faglige ressurs i delprosjektet.

En styringsgruppe med representanter for partnerne er under etablering, og vil trolig ha sitt første møte før sommeren.

I delprosjektene vil strategigruppene bli videreført, og skal fortsatt lede arbeidet innenfor sine respektive områder.

En styrking av partnerskapet

Grunntanken i partnersamarbeidet er deltakelse som investering i felles løsninger – gjennom mulighet til direkte påvirkning. Arkivverket investerer prosjektstillinger og budsjettmidler; partnerne investerer sin tid gjennom deltakelse.

De nye rammene understreker intensjonen om SAMDOK som en forpliktende dugnad hvor aktørene i arkivsektoren deltar som likeverdige partnere. Et viktig grep er derfor opprettelse av styringsgruppen hvor alle partnerne er representert, og hvor strategiske saker drøftes før de legges frem for Arkivverkets ledergruppe.

En sentral oppgave for styringsgruppen er å styrke helhets-perspektivet. Ved bedret informasjonsflyt og forsterkede bånd mellom partnere og Arkivverket, vil vi kunne spisse arbeidet bedre og derved bruke ressursene mer effektivt for å løfte arkivsektoren.

Diskusjon

Tilbakesporinger (Trackbacks/Pingbacks)

  1. Tilbaketråkk: Fellesdokumenter “nye” SAMDOK er lagt ut | SAMDOK / Samla samfunnsdokumentasjon - 07/09/2015

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: