//
Arkiv

Arkiv for

SAMDOK formaliseres som treårig prosjekt

Siden starten i 2013 har SAMDOK, Arkivverkets satsing i kjøvannet av arkivmeldingen, vist seg som en suksess og en strategisk viktig satsing i arkivsektoren. En sentral faktor er at aktørene i sektoren deltar som partnere i arbeidet. SAMDOKs første arbeidsår ble evaluert i partnermøtet 2. mars i år. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe å etablere SAMDOK som et … Les videre