//
Arkiv

Arkiv for

Det 7. norske arkivmøte

5.-6. april 2016 blir Det 7. norske arkivmøte arrangert på Fornebu. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP). De norske arkivmøtene har tidligere blitt arrangert annethvert år for alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge. Etter vedtektsendringer blir arkivmøtene nå arrangert hvert tredje år. Konferansen arrangeres 5. – … Les videre

Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner

Nå foreligger veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner, den kan leses i sin helhet på Arkivverkets hjemmeside. Veiledningen gir innføring i bevarings- og kassasjonsbestemmelsene – blant annet utdypes hver av paragrafene i forskriften. Tema som behandles er kassasjon i praksis, hvordan kassere i eksisterende arkiver og hvordan legge til rette for kassasjon … Les videre

Samdok-konferansen 2015

Samdok-konferansen blir i år arrangert 11. – 12. november på Gardermoen. Så sett av datoene allerede nå! Temaet for årets konferanse er Arkiv i endring; forvaltning, organisasjon og teknologi. Nærmere program kommer etterhvert og blir lagt ut på bloggen.