//
du leser...
e-forvaltning, kommunereform

Kommunereform og digitalisering av offentlig sektor i Danmark

Tre medarbeidere fra Riksarkivet har vært på en interessant og lærerik studietur til København. Til sammen 28 deltakere fra ulike offentlige etater deltok på turen, som ble arrangert av Offentlig sektors dataforum (OSDF). Foruten oss fra Riksarkivet var det representanter fra Difi, Kommunal og moderniseringsdepartementet, KS KommIT, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, NRK og enkelte kommuner. Deltagerne hadde ulik erfaringsbakgrunn, og det ble mange gode og interessante diskusjoner både på møtene og om kveldene.

Danmark er et naturlig mål både når det gjelder kommunesammenslåinger og digitalisering av offentlig sektor. Danskene har allerede hatt sin “strukturreform” med kommunesammenslåinger og regionalisering, noe vi nå står foran her til lands. Den danske prosessen hadde et relativt høyt tempo, med oppstart i 2002 og ferdig implementert i 2007. Resultatet var at antall kommuner gikk fra 271 til 98, og 14 amt (tilsvarende fylker) ble til 5 store regioner. Kommunene overtok mange oppgaver fra både stat og amt, mens regionene ble kraftig redusert, med hovedsakelig sykehus som ansvarsfelt.

Vi fikk god orientering om den danske strukturreformen på flere av stedene vi besøkte. På den norske ambassaden trakk ambassadør Ingvard Havnen opp de store linjene, og mente Norge hadde mye å lære av danskene, både mht. prosess og oppgavefordeling (men kanskje ikke like mye når det gjelder geografi?) Interesseorganisasjonene Danske Regioner og Kommunenes Landsforbund (KL) orienterte også om reformen sett fra sine synsvinkler. På tross av litt innkjøringsproblemer, fikk vi inntrykk av at man stort sett var fornøyde med reformen. Kommuneinndelingen hadde i årenes løp blitt uhensiktsmessig, og tiden var moden for en reform. (Se mer om Danske regioner og KL).

Studietur København_gruppebilde

Alle deltakerne samlet på den norske ambassaden i København.  

Danmark er også langt framme når det gjelder digitalisering av offentlig sektor, og det kommer stadig delegasjoner fra andre europeiske land for å lære av danskene. Vi besøkte Digitaliseringsstyrelsen, som har det overordnede ansvaret for digitaliseringen (se Digitaliseringsstyrelsen). Vi fikk også innblikk i digitaliseringsprosessen hos de andre institusjonene vi besøkte. Danskene har hatt overordnede digitaliseringsstrategier helt siden 2001, og opererer med 5-årige planer. Nåværende strategiplan, som går fra 2011 til 2015, har bl.a. som mål at 80 % av den skriftlige kommunikasjonen mellom det offentlige og borgerne skal skje digitalt innen 2015. Målet for digital kommunikasjon mellom det offentlige og virksomheter er på hele 100 %.

I sin iver etter å gjøre innbyggerne digitale går de danske myndigheter fram med “hard hånd” og har lovfestet målsetningene. I november 2014 kom Lov om obligatorisk digital selvbetjening (de såkalte “bølgelovene”, pga. innføringen skjer i bølger) og Lov om offentlig digital post. Det ble nå, med noen få unntak, obligatorisk å bruke digital post og NemID, dvs. et en autentifisering/signatur som alle borgere har (tilsvarer omtrent den norske bank ID’en). Det er opprettet en felles portal for de fleste offentlige tjenester , slik at borgerne slipper å forholde seg til det enkelte organ som i Norge. Dersom borgerne trengte veiledning i de digitale tjenestene, kunne de kontakte bibliotekene der det er opprettet lokale service-sentre.

Studietur København_RAs representanter

På vei inn til Digitaliseringsstyrelsen. Fra Riksarkivet deltok Anna Malmø-Lund, Ingrid Nøstberg og Hans Fredrik Berg.

Digitaliseringsstyrelsen har det overordnede ansvaret, og koordinerer på tvers av sektorene. Kommunenes Landsforbund (KL) har ansvar for mye av satsingen mot kommunal sektor. Vi møtte i den forbindelse også en representant fra Kombit, dvs. kommunenes IT-fellesskap, som ble etablert i 2009. De eies av KL, og har ansvar for felles IT-løsninger for kommunene. De utvikler ikke løsninger selv, men forhandler med leverandører på vegne av kommunene. De danske kommunene blir slik sett en sterk premissleverandør overfor leverandører av IT-systemer (se mer om KombIT).

Var det så noen kritiske røster mot all denne danske digitaliseringsiveren? Jo, under vårt besøk på Copenhagen Business School traff vi forskere som hadde sett nærmere på noen av konsekvensene. For eksempel hadde NemID vært ute av drift noen dager, med det resultat at Danmark var nesten lammet. De viste også til at det var grupper som falt utenfor, som ikke mestret den digitale verdenen, bl.a. mange eldre. Men mer uventet var det at gruppen unge mellom 15 til 18 år ikke brukte digital post. Ikke fordi de ikke mestrer teknologien, men fordi de ikke forstår hva de skal med offentlige myndigheter, hvilke rettigheter og plikter de har. Men dette er vel så mye et demokratisk problem, som et teknologisk problem.

Det blir skrevet en rapport fra studieturen, som blir publisert på OSDFs hjemmeside. Mye interessant å hente for alle som er interessert i kommunereform og digitalisering av offentlig sektor.

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: