”eArkiv i offentleg forvalting – etablering av ein datadriven infrastruktur for løpande overføring av elektroniske arkiv til eArkiv og digitalt depot”.


Sjå program på Arkivverket sin nettside.